Καλάθι

Δεν έχετε προϊόντα στο καλάθι σας.

Όροι και Προϋποθέσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.visconti.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης μέσω διαδικτύου των προϊόντων της επιχείρησης.Η είσοδος και περιήγηση στον ιστότοπο www.visconti.gr προϋποθέτει εκ μέρους του χρήστη την αποδοχή των γενικών όρων και όρων χρήσης που ορίζονται στο παρόν κείμενο.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις και ότι αποδέχεσθε αυτούς ανεπιφύλακτα. Προχωρώντας στην πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου των εκδόσεων σίγμα αναγνωρίζετε ρητά ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους χρήσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης ενέχουν την θέση συμφωνίας μεταξύ του διαχειριστή και του χρήστη του ιστοτόπου. Κάθε τροποποίηση της συμφωνίας αυτής, προκειμένου να έχει ισχύ, θα πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως.

Σε περίπτωση που διατάξεις των παρόντων όρων αντίκεινται στο εφαρμοστέο νομικό πλαίσιο, αυτές παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν και αφαιρούνται από την ιστοσελίδα χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων χρήσης.

Η visconti διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει ανά πάσα στιγμή τους όρους και τις προϋποθέσεις που δηλώνονται στο παρόν κείμενο καθώς επίσης και να τροποποιεί ή να ανανεώνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας www.visconti.gr.

Σε περιπτώσεις αλλαγών οποιασδήποτε φύσεως στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, δεν επηρεάζονται τα προσυμφωνηθέντα για παραγγελίες που ήδη έχουν καταχωρηθεί και βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας ή βρίσκονται σε διαδικασία αποστολής.

Οι τιμές που εμφανίζονται στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα των εκδόσεων σίγμα αφορούν μόνο αγορές από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα με την διαδικασία που περιλαμβάνει την αγορά μέσω αυτής ή/και μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας.


ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η visconti δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα www.visconti.gr όσον αφορά στην ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διατίθεται μέσα από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για λόγους ανωτέρας βίας.

Σε περιπτώσεις όπου παρουσιαστεί κάποιο λάθος για τους λόγους που περιγράφονται παραπάνω, η visconti δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουν τις όποιες ανακολουθίες ενδέχεται να προκύψουν σε επίπεδο πληροφοριών ενημερώνοντας το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα το συντομότερο δυνατό.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το http://www.visconti.gr είναι ο επίσημος ιστότοπος της εταιρίας visconti.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της www.visconti.gr είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα μας ή για όποιο άλλο από τους λοιπούς σκοπούς επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που απαριθμούνται στον σχετικό πίνακα της πολιτικής μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στον διαδικτυακό τόπο www.visconti.gr τηρούνται αποκλειστικά και μόνον για λόγους που αφορούν στις συναλλαγές σας μαζί μας, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και η συλλογή και επεξεργασία τους γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον νόμο και την πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της visconti και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα αυτό είναι απαραίτητο.

Η visconti σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων όπως η φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, δεδομένα που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικά φρονήματα.Μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δεν έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι εργαζόμενοι ή συνεργάτες της visconti που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι περιορισμένοι και ορίζονται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, κάθε εύλογο μέτρο λαμβάνεται δε ώστε οι συνεργάτες μας να ενεργούν πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αναλύεται ειδικότερα στην πολιτική ασφαλείας προσωπικών δεδομένων της visconti. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του χρήστη διαγράφονται άμεσα οριστικά και παύουν άμεσα να χρησιμοποιούνται.

Για οποιαδήποτε απορία, πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με τα θέματα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και στοιχείων παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας αποστέλλοντάς μας ηλεκτρονικό μήνυμά σας, στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, στην διεύθυνση [email protected].Παρακαλούμε να αναγνώσετε ειδικότερα την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της visconti.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η visconti δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών ή χρηστών του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματική και στην αναγραφόμενη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή γενικότερα σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους.

Η διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης-επισκέπτης βλέπει τη συγκεκριμένη πληροφορία. Περαιτέρω, η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή πέρα από τον έλεγχο της visconti, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης ποσότητας ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία. Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail ή τηλεφωνικώς για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για τον νέο χρόνο παράδοσης θα πρέπει να μας ενημερώνετε.

Η visconti καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη και τεχνικά απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Το visconti ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του παρόντος ιστοτόπου.

Η visconti δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων ή φωτογραφίες που παρουσιάζονται στην παρούσα ηλεκτρονική ιστοσελίδα και διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.

Η visconti δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, αρνητικό διαφέρον, ζημία από ποινική δίωξη, που προκύπτει σε σχέση με την λειτουργία ή/και την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το visconti δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών, ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ των παρεχόμενων προϊόντων–υπηρεσιών.

Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος παρακαλούμε να επικοινωνήσετε το συντομότερο μαζί μας και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας σας το προβληματικό προϊόν ή παίρνοντας πίσω τα χρήματα σας.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Το visconti δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής τους υπαιτιότητας, όμως θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Στην visconti αναγνωρίζουμε την σημαντικότητα του θέματος τόσο της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων όσο και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα με τους συνεργάτες μας διασφαλίζοντας την μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι πάντα ασφαλείς και απόρρητες.

Σε κάθε περίπτωση, το visconti προτρέπει τους χρήστες να πραγματοποιούν συχνό έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων και να αλλάζουν, αν το κρίνουν σωστό, τακτικά τους κωδικούς πρόσβασής τους. Τέλος, απαγορεύεται ρητά η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από ανηλίκους.


ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Διαφορές που ενδεχομένως προκύψουν από την εφαρμογή ή την τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης και γενικότερα από την χρήση του ιστοτόπου από τον επισκέπτη ή τον χρήστη και οι οποίες δεν μπορέσουν να επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις διεθνείς συμβάσεις και υπάγονται στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιοδήποτε θέμα που αφορά το περιεχόμενο, την χρήση ή τη λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα, στη διεύθυνση [email protected]